Chào mừng!

Chào mừng đến với hệ thống phần mềm quản lý và khai báo trực tuyến của Trung tâm Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ trực thuộc Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ. Hệ thống phần mềm có các Module tính toán có thể tích hợp hoặc tách rời bao gồm:

S-Innovate Module quản lý và tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các Tỉnh/TP trong cả nước, ứng dụng tại các sở khoa học công nghệ trực thuộc tỉnh. 
S-Tech Module quản lý và tính toán trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của Doanh nghiệp, đây là Module phần mềm được xây dựng dựa trên thông tư mới nhất 17/2019/BKHCN về việc đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất. 

Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (STEC) trực thuộc Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ là đơn vị xây dựng và triển phần mềm. Dựa và các kết quả tính toán trên phần mềm, Trung tâm hỗ trợ phân tích và đánh giá nghiệp vụ, đánh giá thực trạng phát triền công nghệ giúp Tỉnh/TP có được cách nhìn tốt nhất trong định hướng phát triển kinh tế và đưa ra các quyết định hỗ trợ đầu tư cho phát triển Khoa học và Công nghệ.